فرم رضایت سنجی

عمومی

سابقه همکاری شما با پوشاک صنعتی ارزش آفرین چند سال است؟
تعداد پرسنل فعال در شرکت شما چند نفر است؟
لطفا موارد زیر را مطالعه نموده و امتیاز خود را با اعداد ۰ - ۵ اعلام نمایید. عدد ۵ بیانگر بیشترین امتیاز و عدد ۰ کمترین امتیاز با مورد ذکر شده می‌باشد.
لطفا موارد زیر را مطالعه نموده و امتیاز خود را با اعداد ۰ - ۵ اعلام نمایید. عدد ۵ بیانگر بیشترین امتیاز و عدد ۰ کمترین امتیاز با مورد ذکر شده می‌باشد.

محصول

کیفیت پارچه‌ها و سایر مواد اولیه محصولات
تناسب پارچه‌های محصولات با کاربری لباس
الگو و تنخور لباس‌ها
سایزبندی استاندارد و مطابق با جداول ارائه شده
راحتی حین کار
طول عمر محصول
تناسب طراحی و دوخت محصول با کاربری

بازرگانی

درج جزییات مورد نیاز در خصوص محصولات در قرارداد
شرایط و مفاد قرارداد و توافقات فی‌مابین منطقی و معقول است
رضایت شما در خصوص قیمت محصولات
سهولت و روشن بودن فرآیند سفارش‌گذاری محصولات
زمان‌بندی تحویل سفارش‌ها

لجستیک

کیفیت و نظم بسته‌بندی سفارش‌ها و عدم وجود آسیب در محصولات

خدمات

سهولت ارتباط با واحد پوشاک صنعتی ارزش آفرین
زمان پاسخگویی، کیفیت پاسخگویی و ارائه اطلاعات مورد نیاز مشتریان
همکاری کارشناسان در زمینه رفع مشکلات احتمالی و حل مسائل
خدمات و پشتیبانی پس از فروش

وفاداری

میزان تمایل شما به ادامه همکاری خود با شرکت ارزش آفرین در حوزه پوشاک
میزان تمایل شما به توسعه همکاری خود با شرکت ارزش آفرین در حوزه پوشاک
لطفا به عملکرد کلی شرکت ارزش آفرین در حوزه پوشاک صنعتی امتیاز دهید. عدد ۵ بیانگر بیشترین میزان ویژگی و عدد ۰ کمترین میزان آن ویژگی می‌باشد.
لطفا به عملکرد کلی شرکت ارزش آفرین در حوزه پوشاک صنعتی امتیاز دهید. عدد ۵ بیانگر بیشترین میزان ویژگی و عدد ۰ کمترین میزان آن ویژگی می‌باشد.

تصویر برند

به شرکت ارزش آفرین در مسئولیت‌پذیری و انجام تعهدات چه امتیازی می‌دهید؟
به شرکت ارزش آفرین در همکاری دوجانبه چه امتیازی می‌دهید؟
به محصولات پوشاک ارزش آفرین در برآورد کردن نیاز مجموعه خود چه امتیازی می‌دهید؟
در مجموع به شرکت ارزش آفرین در حوزه پوشاک چه امتیازی می‌دهید؟